Jobport verzuim

Verlaag langdurig verzuim, verhoog deelherstel en versnel terugkeer naar eigen werk door vroegtijdig inzicht in de benutbare arbeidsmogelijkheden van mensen.

Jobport verzuim

Verlaag langdurig verzuim, verhoog deelherstel en versnel terugkeer naar eigen werk door vroegtijdig inzicht in de benutbare arbeidsmogelijkheden van mensen.

Waarom Jobport verzuim?

"De verzuimfrequentie en -duur stijgen de laatste jaren steeds meer in Nederland. Hierdoor neemt de kans op langdurig verzuim toe. Bovendien heeft de hoogfrequente uitval van werknemers gevolgen voor de productie én het bedrijfsrendement. Met druk op niet verzuimende medewerkers en nog meer uitvalrisico als gevolg. Met Jobport verzuim pak je een actieve rol in effectief verzuimbeleid. "

Ton Koole
Ton Koole

Directeur Verzuim & Re-integratie

Wat biedt Jobport verzuim?

Arbeidsdeskundig inzicht zorgt voor snel (deel)herstel en terugkeer eigen werk

Met Jobport verzuim hebben professionals de tools in handen om in een vroeg stadium zich te focussen op de-medicalisering van verzuimtrajecten en het focussen op benutbare mogelijkheden. Door de inzet van de screening arbeidsmogelijkheden krijg je snel in beeld of er benutbare mogelijkheden zijn. Met de inzet van Functie Analyse is dat na terugkoppeling van bedrijfsarts nog specifieker en op basis van de FML/IZP.

Screening arbeidsmogelijkheden

Functie Analyse

Meer weten over de functionaliteiten van het Jobport platform?

Wat is het resultaat van de inzet van Jobport verzuim?

15%

verlaging verzuimdagen

10%

verhoging deelherstel

Concrete input

voor bedrijfsarts

"Met Jobport verzuim geef je mensen de regie om zelf te werken aan inzetbaarheid. Jobport wordt al ingezet door de Casemanager Verzuim, Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige, Manager Verzuim en HR adviseur."

Jobport verzuim nieuws & actualiteiten

Hoe start ik met Jobport?

Snel starten, structuren en schalen

Jobport werkt niet voor klanten, maar met klanten. Samen met jou zijn wij één team met één doel: bestaande trajecten en dienstverlening innoveren en resultaat behalen. Die samenwerking is een belangrijke succesfactor in onze dienstverlening. Bekijk onze implementatie werkwijze, of start meteen.

Wil je weten hoe Jobport bijdraagt aan het realiseren van de doelen en ambities van jouw organisatie? Wij hebben professionals op elk gebied.

Werkgevers
Organisaties met 1000+ medewerkers.

Dienstverleners
Arbodiensten, re-integratiebedrijven en loopbaanbureaus.

Sociaal domein
Gemeenten, Werkgeversservicepunten (WSP), Leerwerkloketten en Werkbedrijven.

Onderwijs
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en PRO/VSO scholen.

Belanghebbenden
Verzekeraars, volmachten en brancheverenigingen.