Quick start Poortwachter pleit voor vervroegen spoor 2

23 Jun, 2020

Er is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter. Hij heet Quick start en leest bijna lekker weg. Iets valt me meteen op. De Quick start pleit voor een vervroegd 2de spoor traject. Terecht, want dit kan een hoop voordelen hebben. Voor de werkgever, voor de loopbaancoach, maar vooral voor de zieke werknemer zelf. 

De Wet verbetering poortwachter bestaat alweer 18 jaar. Tijd voor een aanvulling dus: de Quick start, geschreven voor werkgevers. Daar staan interessante dingen in. In 2002 is de wet, zoals je ongetwijfeld weet ingesteld om het aantal langdurig zieken te verminderen. Officieel kijk je pas na 1 jaar naar de externe arbeidsmarkt. Daarvoor is alles gericht op integreren binnen eigen bedrijf. Tenzij al 100% duidelijk is dat terugkeer in spoor 1 niet mogelijk is. Allemaal bekend materiaal. Maar dat is eigenlijk niet verenigbaar met het doel van de wet: het terugdringen van het aantal langdurig zieken. Niet gek dus dat de Quick start hiermee breekt en een opening geeft voor sneller spoor 2 inzetten. Lees maar mee: “Zodra het erop lijkt dat hervatting binnen uw eigen bedrijf niet meer mogelijk is, helpt u uw werknemer bij het verkrijgen van geschikt werk bij een andere werkgever. In ieder geval start u deze begeleiding als uw werknemer 52 weken ziek is (…).” In ieder geval dus, oftewel: eerder zodra duidelijk is dat terugkeer in spoor 1 niet mogelijk is. En dat kan al zijn na 8 weken.

Spoor 2 grotendeels gedigitaliseerd

Nu klinkt dit mooi, na 8 weken aan de slag om iemand sneller uit te laten stromen. Maar er is wel een soort voorwaarde; of eerder een succes-versneller: digitalisering. Het hele spoor 2-proces kun je digitaliseren. Uitvinden welke functiemogelijkheden de werknemer nog heeft in het geval van fysieke of mentale beperkingen bijvoorbeeld. Testen wat iemands interesses zijn en een persoonsprofiel opbouwen. En uiteraard naast fysieke meetings ook contact hebben via chat. De werkgever, coach en zieke werknemer kunnen meteen hiermee aan de slag. Jobport bouwt hier al jaren tools voor trouwens, met die versnelde uitstroom als groot doel. De digitalisering heeft nog een ander voordeel. De coach kan zich parallel richten op het coachingsproces. Bijvoorbeeld voor de rouwverwerking voor het verlies van een baan, bespreken wat iemand wil en kan enzovoort. Niet tijdens het hele proces, maar precies op die momenten dat dat het nodig is. Hoe sneller een coach dan ondersteunende gegevens heeft via het digitale proces, hoe waardevoller. Digitalisering kan met andere woorden een hoop mensen helpen om eerder spoor 2 in te gaan.

Wanneer wagen we de trendbreuk?

De grote vraag is nu wanneer dit op grotere schaal gaat gebeuren. Wanneer de eerste werkgevers de trendbreuk wagen, en zieke werknemers na 8 weken spoor 2 in durven laten gaan. Ook als terugkeer in spoor 1 niet voor 100 maar voor bijvoorbeeld 50% duidelijk is. Wanneer zieke werknemers sneller de kant opgestuurd worden die ze toch al op gaan. Met minder frustraties van dien en meer kansen op de arbeidsmarkt. Want hoe korter het verzuim, hoe aantrekkelijker je bent op de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat best snel gaat gebeuren. Vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de laatste maanden, vanwege de digitalisering die versneld is door de corona-crisis en door de Quick start. En dat is niet alleen omdat ik het hoop.

23 Jun, 2020

Quick start Poortwachter pleit voor vervroegen spoor 2

Geschreven door Ton Koole

Ton heeft als loopbaanadviseur, ervaringsdeskundige en wet- en domeingoeroe diepe kennis van de loopbaan- en re-integratiewereld. Die bagage neemt hij mee naar ieder gesprek. Zijn insteek: hoe kan ik via Jobport en met mijn kennis klanten het beste helpen?