Privacyverklaring Jobport website

Versie 2.0 – 15-09-2020

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

1. Wie is wie?

Als je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant of gebruiker van het online Jobport platform met alle in -app diensten, of als bezoeker van onze website Jobport.nl. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Jobport BV, gevestigd aan de Bogert 1, 5612 LX, in Eindhoven. Jobport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60990775. Jobport BV is uitgever van de website Jobport.nl en het cloudplatform Jobport voor haar klanten. Deze privacyverklaring richt zich alleen op onze website. Voor ons platform kun je de privacyverklaring hier (www.jobport.nl/privacy-app) lezen.

2. Welke gegevens houden we bij en waarom?

Welke persoonsgegevens we vastleggen en wat de reden hiervan is, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven we per situatie wat we vastleggen en waarom.

a. Als je onze website bezoekt.

We verzamelen gegevens over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er geweest zijn en vanaf welke pagina ze zijn doorverwezen. Welke gegevens we vastleggen, hangt af welke informatie je browser meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je apparaat, je besturingssysteem of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht.
We gebruiken deze gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers. Voor deze analyses plaatsen we cookies. In onze cookieverklaring (www.jobport.nl/cookie) kun je lezen welke cookies dit zijn.

b. Als je contact met ons op neemt.

Als je contact met ons opneemt via support of een verzoek doet voor een demo, leggen we je e-mailadres, voor- en achternaam vast. Soms leggen we ook vast welke webbrowser, welk mobiel apparaat je gebruikt, hoe je ons kent of gevonden hebt en vanuit welk bedrijf je contact opneemt. We gebruiken deze gegevens om je vragen te beantwoorden. Dit is voor ons van belang, maar kan ook onderdeel zijn van onze overeenkomst.

Let op: Stuur nooit gevoelige persoonsgegevens mee, zoals je wachtwoord, identiteitsbewijs of medische gegevens.

3. Hoe hebben we jouw gegevens beveiligd?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat we van jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben vastgelegd. Als de wet ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren, dan houden we ons aan deze wettelijke termijnen.

5. Wie krijgen er toegang tot de persoonsgegevens?

Binnen Jobport hebben verschillende mensen toegang tot jouw gegevens. Dit zijn alleen medewerkers van Jobport die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We delen je gegevens alleen:

  • als dit wettelijk verplicht is;
  • als dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat mogen van de wet, bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te delen.

We kunnen je persoonsgegevens delen binnen de groep van aan Jobport gelieerde bedrijven.
Daarnaast kunnen we je gegevens delen met partners, die ons ondersteunen bij bepaalde diensten zoals support. Met deze partners hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Waar mogelijk werken we samen met partners die gevestigd zijn binnen de Europese Unie en anders zorgen we er altijd voor dat voldoende waarborgen zijn gesteld.

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy?

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je ons vragen om:

  • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
  • persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen;
  • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
  • je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd;
  • ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens;

Heb je ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van je te verwerken, dan kun je die toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van je toestemming verwijderen we je gegevens. We kunnen hier mogelijk van afzien als we je gegevens ook nodig hebben voor een ander doel, waarvoor geen toestemming vereist is. In dat geval bewaren we je gegevens voor dat doel.

7. Hoe kun je gebruik maken van deze rechten?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen:
Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je toestemming intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Je ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van ons.
En anders kun je ons mailen via privacy@jobport.nl. Of je kunt een brief sturen naar: Jobport B.V., Bogert 1, 5612 LX Eindhoven. Voordat we je verzoek in behandeling nemen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen.

8. Wat kun je doen als je een privacyklacht hebt?

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om deze klacht eerst aan ons te melden via privacy@jobport.nl. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je vermoedt dat er misbruik van je gegevens is gemaakt, of dat er een datalek is geweest. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wat gebeurt er als we deze verklaring wijzigen?

We kunnen deze privacyverklaring af en toe wijzigen. Controleer dus regelmatig op deze pagina voor veranderingen. De huidige versie dateert van 15-09-2020.