Privacyverklaring Jobport website

Versie 2.1 – 3-4-2023

Om ervoor te zorgen dat jij Jobport kan gebruiken, verwerken wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

1. Wie is wie?

Lees je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’, dan bedoelen we hiermee jou als klant of jou als gebruiker van de online Jobport applicatie. Hierbij horen alle in -app diensten. Het kan ook zijn dat we hiermee jou als bezoeker van onze website Jobport.nl bedoelen. Met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, bedoelen we Jobport BV (zie adres onderaan deze pagina). Jobport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60990775.

Deze privacyverklaring gaat alleen over de website Jobport.nl. De privacyverklaring voor onze applicatie vind je op account.jobport.nl/statements/privacy.

2. Welke gegevens houden we bij en waarom?

Welke persoonsgegevens we vastleggen en waarom, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven we per situatie wat we vastleggen en waarom.

a. Als je onze website bezoekt

We verzamelen gegevens over de bezoekers van onze website. Denk aan hoeveel bezoekers er geweest zijn en vanaf welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. Hiervoor plaatsen we cookies. In onze cookieverklaring lees je welke cookies dit zijn.

Welke gegevens we vastleggen, hangt af van welke informatie je browser (het programma waarmee je op internet gaat) meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je apparaat, je besturingssysteem of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht.

We onderzoeken de gegevens en kijken dan of we onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. We stemmen onze website dan zo goed mogelijk af op onze bezoekers.

b. Als je contact met ons op neemt

Als je via de website contact met ons opneemt, slaan we je e-mailadres en voor- en achternaam op. Soms leggen we ook vast welke webbrowser, of welk mobiel apparaat je gebruikt. Ook leggen we soms vast hoe je ons kent of gevonden hebt en vanuit welk bedrijf je contact opneemt. We gebruiken deze gegevens om je vragen te beantwoorden. Dit is voor ons van belang, maar kan ook horen bij onze overeenkomst.

Let op: Stuur nooit gevoelige persoonsgegevens mee, zoals je wachtwoord, identiteitsbewijs of medische gegevens.

3. Hoe hebben we jouw gegevens beveiligd?

Om je persoonsgegevens te beveiligen, hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat we van jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hebben we jouw gegevens bijvoorbeeld vastgelegd omdat je contact met ons opgenomen hebt? Dan verwijderen we je gegevens zodra je geen klant meer bent of je vraag beantwoord hebben. Als we volgens de wet je gegevens een bepaalde tijd moeten bewaren, dan houden we ons aan de tijd die in de wet staat.

5. Wie krijgen er toegang tot de persoonsgegevens?

Binnen Jobport hebben verschillende mensen toegang tot jouw gegevens. Dit zijn alleen medewerkers van Jobport die de gegevens nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We delen je gegevens alleen als:

  • dat moet volgens de wet;
  • dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat mogen van de wet. Bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te delen.

We kunnen je persoonsgegevens delen binnen de groep van aan Jobport verbonden bedrijven.

Daarnaast kunnen we je gegevens delen met partners, die ons ondersteunen bij bepaalde diensten zoals support. Met deze partners hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Als het kan, werken we samen met partners binnen de Europese Unie. Kan dit niet, dan zorgen we ervoor dat je gegevens wel voldoende beschermd zijn.

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy?

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je ons vragen om:

  • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
  • persoonsgegevens die niet kloppen, aan te passen, te verwijderen of af te schermen;
  • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
  • je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd;
  • ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens.

Heb je ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van je vast te leggen, dan kun je die toestemming altijd weer terugdraaien. We verwijderen dan je gegevens. Het kan gebeuren dat we je gegevens dan nog wel nodig hebben voor iets waarvoor geen toestemming nodig is. Is dat zo dan bewaren we je gegevens alleen voor dat doel.

7. Hoe kun je gebruik maken van deze rechten?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen:

Mailen kun je ons via privacy@jobport.nl. Of je kunt een brief sturen naar Jobport B.V (zie het adres onderaan deze pagina). Voordat we je verzoek behandelen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek helemaal of voor een deel weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen.

8. Wat kun je doen als je een klacht rondom privacy hebt?

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om deze klacht eerst aan ons te melden via privacy@jobport.nl. Of je kunt een brief sturen naar Jobport B.V. (zie het adres onderaan deze pagina). Dit kun je bijvoorbeeld doen als je denkt dat er misbruik van je gegevens is gemaakt, of denkt dat er een datalek is geweest. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wat gebeurt er als we deze verklaring wijzigen?

Af en toe passen we de inhoud van onze privacyverklaring aan . Controleer dus regelmatig op deze pagina of we iets hebben veranderd. Deze versie is van 3-4-2023.