Flinke versnelling én besparing bij re-integratie door vroeg inzicht werkmogelijkheden 

22 May, 2023

Wie een langdurig zieke medewerker heeft, wil als week 44 nadert snel inzicht in welke taken hij of zij nog kan. Een arbeidsdeskundig onderzoek plus rapportage kost door gebrek aan arbeidsdeskundigen veel tijd én geld. Wie een deel van dit proces digitaliseert en de voordelen van AI gebruikt, kan echter een enorme tijdswinst boeken. Onze nieuwe tool Functie Analyse is het voorbeeld van zo’n digitaal middel.

Begin juni lanceert Jobport Functie Analyse. In deze tool staan alle functies die representatief zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, inclusief belastbaarheid op deeltaakniveau. Wie met de Functie Mogelijkhedenlijst (FML) op zak Functie Analyse invult, ziet snel wat iemand wel en niet kan en welke functies daarbij passen. Bovendien voldoe je ermee aan de Werkwijzer Poortwachter. Onlangs bleek door een uitspraak weer hoe belangrijk het is om intern op taakniveau onderzoek te doen naar functies ook al komt een medewerker hiermee onder 65% loonwaarde. Gebruik je Functie Analyse, dan boek je enorme tijdswinst ten opzichte van een arbeidsdeskundig onderzoek die kan oplopen tot 80%. Iets wat voor alle partijen gunstig is. Is iemand intern goed plaatsbaar op bijvoorbeeld een andere functie, dan behoud je door snelle signalering de kennis en ervaring die iemand heeft voor een bedrijf. Blijkt al snel dat iemand niet intern plaatsbaar is, kan je sneller extern kijken.

Minimaal 7 weken tijdswinst

Uitgedrukt in weken is de tijdswinst die te halen is met een tool als Functie Analyse minimaal 7 weken. Reken maar mee. Doorgaans wordt rond week 44 een FML aangevraagd bij de bedrijfsarts. Een paar weken later, in week 47 wordt die meestal opgeleverd. Zet je Functie Analyse in, dan kan je direct in die week met Functie Analyse in kaart brengen wat iemand wel en niet kan en direct een werkplekonderzoek doen. Het resultaat is dat je al in week 48 met re-integratie kan starten. Zonder Functie Analyse duurt dat een stuk langer. Na oplevering in week 47 van de FML wordt doorgaans in dezelfde week een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd. In het gunstigste geval wordt hier in week 50 mee gestart, en is er zo’n 3 weken later, in week 54, een arbeidsdeskundig rapport. Starten met re-integratie gebeurt dan in het gunstigste geval in week 55, zo’n 7 weken later dan met Functie Analyse dus.

Intern functiehuis met belastbaarheid

Heb je een intern functiehuis met daarin de belastbaarheid op eigen functies, dan is er nog een extra stap in het scenario denkbaar. Rond week 6 of 7 kan je dan al kijken waar iemand intern op inzetbaar is. Blijkt intern plaatsen niet haalbaar, dan kan je iedere keer als de belastbaarheid van een medewerker verandert Functie Analyse opnieuw inzetten. Blijkt dat in week 44 nog steeds niet te kunnen, dan kan je extern kijken. Zo heb je continu zicht op iemands interne en externe mogelijkheden qua belastbaarheid en neemt de kans dat de medewerker behouden blijft voor de organisatie toe. Je screent immers voortdurend. De belastbaarheid op eigen functies in kaart brengen, kan via een arbeidsdeskundige, en vanaf nu ook via Jobport.

Objectief oordeel

Naast tijdswinst is er ook een ander voordeel aan het gebruik van een tool als Functie Analyse. Het geeft een objectief en daardoor beter beeld van wat iemand kan. Een arbeidsdeskundig rapport wordt gemaakt op basis van de FML en de medische info die beschikbaar is. In het eindoordeel zit, hoe deskundig ook, een menselijke beoordelingsfactor. Vraag je 2 arbeidsdeskundigen om een rapport, krijg je twee verschillende oordelen. Vraag je 2 arbeidsdeskundigen om Functie Analyse in te vullen, dan zijn de matchresultaten hetzelfde en de keuzes herleidbaar. Het geeft hierdoor een meer objectieve richting aan de inzet van een re-integratie traject spoor 2.

Behoud van kennis en ervaring

De inzet van digitale tools zoals Functie Analyse is een grote stap in de richting van meer en meer focus op behoud van medewerkers voor de organisatie, ook al is er sprake van een veranderde belastbaarheid. Wel zo prettig op een arbeidsmarkt met grote schaarste. Langdurig zieke medewerkers beschikken vaak over kennis en ervaring die ook als je ze op een andere plek in het bedrijf kan zetten heel waardevol zijn om te houden. Ook vermindert het de werkdruk op casemanagers en arbeidsdeskundigen waar op dit moment een groot tekort aan is. De toekomstmuziek is preventie. Zeker nu het gehalte uitval om mentale redenen zo veel groter is dan om fysieke redenen. Regelmatig screenen of iemand nog goed in zijn vel zit op zijn of haar plek en eventueel bijsturen kan veel uitval voorkomen.

Op onze website staat een blog met alle ins en outs van de tool Functie Analyse.

22 May, 2023

Flinke versnelling én besparing bij re-integratie door vroeg inzicht werkmogelijkheden 

Geschreven door Ronald Donkers

Detachering, Outplacement, HR Consulting, Verzuim, Re-integratie Spoor 2: het staat allemaal op Ronalds cv. Bij Jobport krijgen eigenrisicodragers al zijn aandacht. Deze van huis uit elektro-technicus weet daarnaast stiekem veel over muziek en wielrennen.