Spanningsproblematiek voorkomen met meting

30 Oct, 2023

Een op de drie werknemers die zich ziek meldt, doet dat vanwege werkstress. De kosten van dit soort verzuim zijn inmiddels opgelopen tot ruim 3,1 miljard euro. Daarnaast is de verzuimduur door psychische klachten heel hoog: 57 dagen. Verontrustende gegevens die onlangs zijn becijferd door het Trimbos instituut en die een alarmerende trend laten zien. Alleen met preventie krijg je goed grip op verzuim en kan je zorgen voor een trendbreuk. Hoe doe je dat precies en met wat?

Laten we wel wezen: gek zijn de cijfers van het Trimbos instituut niet. In onze samenleving is de werk-privébalans vaak een uitdaging op zich. Het constant jongleren tussen zakelijke verplichtingen en persoonlijke uitdagingen en levensgebeurtenissen (verlies, ziekte, ontslag) voert de druk op de mentale gezondheid van werknemers steeds verder op. Stressgerelateerd verzuim is een ware sluipmoordenaar. Een werknemer heeft immers niet van de ene op de andere dag een burn-out. Doorgaans ontstaat dat geleidelijk en is het een opeenstapeling van gebeurtenissen en omstandigheden. En omdat de oorzaak vaak dichtbij iemand zelf te vinden is, loopt diegene er niet mee te koop. Het resultaat? Hij of zij wacht lang -vaak te lang - met het stellen van de noodzakelijke hulpvraag.

Preventie door monitoren

Hoe krijg je hier als werkgever grip op? De enige manier is om de mentale fitheid van werknemers continu te monitoren en te institutionaliseren binnen het inzetbaarheidsbeleid, want hiermee:

kan je stressoren bij werknemers tijdig onder- en herkennen;

kun je als werkgever tijdig hulp aanbieden en daarmee uitval voorkomen;

erken je als werkgever dat stress een toenemend probleem is dat je serieus neemt;

bereik je ook die werknemers die bang zijn dat stress als zwakte gezien wordt;

voorkom je dat werknemers stress te lang bij zich houden en onverwacht uitvallen.

Zo’n regelmatig draaiend programma dat eventuele spanningsgerelateerde klachten die tot uitval kunnen leiden in kaart brengt, bestaat in de vorm de Veerkracht & Groei scan van L&D Support Nederland. Jobport heeft in hen een vooraanstaande partner gevonden waardoor wij de scan aanbieden. De scan geeft een wetenschappelijk onderbouwd en EFPA gecertificeerd beeld van de kans op uitval als gevolg van spanningsklachten in de 9 maanden na afname van de scan. Verder geeft de Veerkracht & Groei scan op visuele wijze weer in hoeverre een werknemer gevaar loopt op uitval door spanning, zonder dat eventuele problematiek, als deze er is, zichtbaar is.

Wat volgt na de uitslag?

De manier waarop de uitslag van de scan wordt gepresenteerd geeft werknemers de garantie dat privacy gevoelige informatie van hen blijft en draagt zo bij tot deelname aan de scan. Valt een werknemer in categorie B-1 of hoger, dan krijgt hij of zij het aanbod om een gesprek aan te gaan met gespecialiseerde coaches. De zwaarte van de coaching hangt uiteraard af van de categorie waarin de werknemer valt. In categorie B-1 of B-2 kan meestal worden volstaan met 1 of 2 gesprekken, vanaf categorie B-3 is het uitvalrisico dermate hoog dat er 3 tot en met 5 gesprekken nodig zijn om uitval te voorkomen en richting te geven aan een passende duurzame oplossing van de problematiek.

Repeterend programma voor alle werknemers

Om de toegankelijkheid van de Veerkracht & Groei scan voor werkend Nederland zo groot mogelijk te laten zijn, kan je deze als repeterend programma voor alle werknemers van grote bedrijven gratis inzetten. Alleen in die gevallen dat er daadwerkelijk sprake is van stress gerelateerde problematiek is de inzet van een gespecialiseerde coach nodig. Een investering die zich dubbel en dwars terugverdient.

Wil je weten hoe de Veerkracht & Groei
Smart- en FullScans
jou kunnen helpen?

30 Oct, 2023

Spanningsproblematiek voorkomen met meting

Geschreven door Ronald Donkers

Detachering, Outplacement, HR Consulting, Verzuim, Re-integratie Spoor 2: het staat allemaal op Ronalds cv. Bij Jobport krijgen eigenrisicodragers al zijn aandacht. Deze van huis uit elektro-technicus weet daarnaast stiekem veel over muziek en wielrennen.