Functie Analyse uitgebreid. Nu voor alle doelgroepen

28 May, 2024

Onze tool Functie Analyse heeft een nieuwe vragenlijst: kandidaat-perspectief. Dit is een generieke vragenlijst waarmee je zonder FML of IZP in kaart brengt welke taken iemand van zijn of haar functie goed kan uitvoeren en of er taken zijn waarin hij of zij belemmeringen ervaart of gaat ervaren. Door de uitbreiding is de tool nu ook preventief inzetbaar, en bij vroeg verzuim. Een prima tool voor bijvoorbeeld je werkgever-klanten dus.

Stel een werknemer meldt zich in korte tijd vaak ziek, zit vroeg in het verzuimtraject of heeft een op papier fysiek of mentaal belastende functie. In al deze situaties kan je nu Functie Analyse inzetten. De tool heeft namelijk een nieuwe vragenlijst: kandidaat-perspectief. Dit is een generieke vragenlijst waarmee je meet of de werkbelasting van iemands beroep nog matcht met iemands arbeidsmogelijkheden en eventuele beperkingen. Ook meet je welke taken iemand nog wel kan uitvoeren en wat zijn of haar arbeidsmogelijkheden zijn. Zoals de naam verraadt, is de vragenlijst zo gemaakt dat een professional hem samen met een kandidaat of medewerker kan invullen of doorlopen.

Versneld inzetten op deelherstel

Door de nieuwe innovatie is Functie Analyse een uitstekend preventief middel waarmee je uitval en verzuimrisico’s flink vermindert en, als mogelijk, versneld kan inzetten op deelherstel. Is de uitkomst dat iemand beperkingen heeft in belastbaarheid, dan zie je op taakniveau wat de overschrijdingen zijn in zijn of haar functie. Ook zie je duidelijk welke taken iemand nog wel kan en kan je daar vervolgens op inzetten. Met die informatie kan HR in gesprek met iemand over bijvoorbeeld jobcarving, urenbeperking of om- en bijscholing.

Ook inzetbaar bij vroeg verzuim

Ook vroeg in het verzuim is de nieuwe belastbaarheidsvragenlijst van Functie Analyse inzetbaar. Een casemanager kan in de eerste weken dat iemand ziekgemeld is samen met de werknemer de vragenlijst doorlopen. Ook dan zal aan het licht komen welke taken iemand nog wel kan van zijn of haar functie en welke niet. Al vroeg in het proces kan dit duidelijkheid geven en de mogelijkheden openen naar deel- of misschien wel volledig herstel en eventueel inzet op andere taken. De uitkomst van de vragenlijst kan de casemanager voorleggen aan de bedrijfsarts voor de onderbouwing van de Probleemanalyse.

Toolbox Jobport

De kandidaat-perspectief vragenlijst is te vinden in de Toolbox van Jobport. Klik je op de i, dan vind je daar meer informatie. Wil je weten hoe Functie Analyse ook alweer werkt? Lees dan ons helpartikel.

28 May, 2024

Functie Analyse uitgebreid. Nu voor alle doelgroepen

Geschreven door Esther de Putter

Esther is de communicatie spil van Jobport. Achter alles wat geschreven en gecommuniceerd wordt, zit een idee: open en vooral heel duidelijk zijn. Zij zit hier als een waakhond bovenop.