UWV bevestigt positieve effect van arbeidsmarktinfo en Jobport

17 May, 2024

De meeste werkzoekenden reageren op vacatures van banen waar ze ervaring in hebben. Breder zoeken naar werk komt niet in ze op. Tenzij ze arbeidsmarktinformatie krijgen. Dat bleek uit een prachtig onderzoek van het UWV. Het Jobport platform is doorspekt van arbeidsmarktinfo en laat mensen er zelfs effectief mee werken. Waarschijnlijk met dubbel effect als gevolg.

In het rapport breder naar werk zoeken, het effect van gepersonaliseerd arbeidsmarktadvies laat het UWV zien hoe effectief arbeidsmarktinformatie is in een zoektocht naar werk. Iets wat we bij Jobport met vreugde lazen, maar wat we ook al wisten. De instantie stuurde mensen die solliciteerden op werk met een lage baankans een gepersonaliseerde mail met daarin een visuele weergave van de kans op werk voor het desbetreffende beroep. In dezelfde mail stond een kansrijker alternatief beroep waarvoor dezelfde kennis en vaardigheden nodig zijn, maar waar mensen niet geneigd zijn op te solliciteren. De mail had effect. Het percentage van de gemailde werkzoekenden dat werk had gevonden na een aantal maanden, lag hoger dan dat van de controlegroep die niet een mail had gehad. Omdat we bij Jobport verder gaan dan op een statische manier mensen confronteren met arbeidsmarktinformatie, zal het effect van Jobport op zo’n groep nog groter zijn.

In het rapport staat mooi geanalyseerd hoe het succes is te verklaren. Niet van nature uitwijken naar een kansrijker beroep is namelijk menselijk. Ze weten vaak niet dat hun beroep niet kansrijk is, en of overschatten hun kansen. Iets wat optimistisch realisme heet. Verder vermijden mensen liever risico’s en hebben ze last van verliesaversie. Heb je eenmaal voor een beroep geleerd en ervaring erin, dan neem je niet makkelijk afscheid. Arbeidsmarktinformatie neemt het optimistisch realisme en de verliesaversie weg. Mensen zien dat hun beroep niet kansrijk is, en door alternatieven te noemen verkleint hun onzekerheid die zorgt voor de verliesaversie. In Jobport komen werkzoekenden op een nog zelfs actievere manier in contact met arbeidsmarktinformatie met dezelfde, maar waarschijnlijk sterkere effecten.

In Jobport krijgen werkzoekenden vanaf het begin diverse keren arbeidsmarktinfo in beeld, op verschillende detailniveaus. Dit gaat stukken verder dan een statische e-mail dus. Bijvoorbeeld bij beroepen en functies verkennen. Ook krijgen ze in Jobport vrij snel te zien wat de kansrijkheid is van het beroep dat ze ambiëren en de vraagontwikkeling ervan. Iets wat het breder zoeken naar werk enorm stimuleert en waardoor ze sneller weer aan de bak komen. Dat mensen bij de informatie ook daadwerkelijk kunnen doorlinken naar vacatures geeft een nog sterker effect. Een soort in het kwadraat actie van wat het UWV deed met de mensen die ze mailden.

Kortom, een mooi rapport van het UWV dat de moeite waard is om te lezen en stiekem ook een prachtig pleidooi voor Jobport.

17 May, 2024

UWV bevestigt positieve effect van arbeidsmarktinfo en Jobport

Geschreven door Tolja van der Bilt

Tolja ademt en droomt over arbeidsbemiddeling. Zonder moeite komt hij wekelijks met de beste nieuwe ideeën. Deze heeft hij opgedaan ‘in the field’ en deelt hij graag met zijn collega’s.