Nieuw: tool om mentale fitheid te meten en verbeteren

2 Oct, 2023

Voorspellen of iemand burn-out raakt, iemand handvatten geven om zijn of haar mentale weerbaarheid te vergroten én iemands werkgeluk en productiviteit vergroten. Dat kan via de Veerkracht & Groei Scans van L&D Support Nederland. Omdat ze goed bij onze applicatie passen, aansluiten bij de burn-out problematiek in Nederland én wij geloven in deze vernieuwende aanpak biedt Jobport de scans nu ook aan.

Via L&D Support Nederland biedt Jobport twee metingen aan om de mentale weerbaarheid van kandidaten en medewerkers te meten en daarmee ook te vergroten. Voor jou als coach of werkgever een aantrekkelijke toevoeging waarmee je uitval door spanning en stress vroeg kunt voorspellen én voorkomen. De eerste is de Veerkracht & Groei SmartScan. Een korte versie waarmee je meet of iemand kampt met spanningsproblematiek en dus het risico loopt op een burn-out met alle problemen en kosten van dien.

Uitgebreide scan met handvatten

De tweede is de Veerkracht & Groei FullScan. Dit is een uitgebreide scan die je inzet als je al zeker weet dat iemand tegen problemen aanloopt op gebied van stress, of als uit de SmartScan is gebleken dat er indicatoren zijn voor spanningsproblematiek. Wie deze scan doet, krijgt uitgebreide handvatten voor verbetering. Op basis hiervan kan prima een coachings- of begeleidingsprogramma worden ingezet.

Door het type vragen, en stellingen, is sociaal wenselijk invullen bij beide scans niet mogelijk. De meting is na moment van afname 9 maanden geldig en wetenschappelijk gevalideerd. Verschillende grote bedrijven in Nederland en Duitsland hebben ze al succesvol ingezet.

Inzicht in veerkracht via 5 lagen

Bij de scans hoort een rapport. Bij de SmartScan is dit een kort rapport met visuele weergave. Hier krijg je onder andere zicht op iemands persoonskenmerken en wat dat betekent voor zijn of haar energieverdeling en -balans. Aan de hand van de gemeten punten krijg je een indicatie over hoe waarschijnlijk het is dat iemand binnen 9 maanden uitvalt door spanningsproblematiek. De FullScan heeft een uitgebreider rapport. Hierin wordt aan de hand van vijf punten tot op detailniveau de problematiek uitgewerkt die onder het potentiële uitvalprobleem ligt:

Wat zijn iemands persoonskenmerken en welke kernbehoeften en frustraties brengen die met zich mee?

Heeft iemand prestatiestress en wat zijn daarvoor de bronnen?

In welke mate heeft iemand het gevoel regie over zijn of haar leven te hebben?

Ervaart iemand stress en zo ja in welke mate? Gebruikt iemand zijn of haar energie op een positieve manier?

Per onderdeel worden indicatoren en risico’s aangegeven in het rapport.

Handvatten voor vergroten veerkracht

De uitkomsten van het rapport laten goed zien hoe het eigenlijk echt met iemand gaat. Aan de oppervlakte is stress of aanleg voor een burn-out immers niet altijd zichtbaar. Door de 5 lagen van de FullScan zijn er ook meteen goede en duidelijke handvatten om eventuele problemen aan te pakken en aan de slag te gaan met een verandering zoals iemand dat zelf wil. Al deze punten bij elkaar geeft iemand de kans om zijn of haar vermogen om met tegenslagen om te gaan en van stress te herstellen te vergroten. Iets wat meteen ook een positief effect heeft op iemands werkgeluk en productiviteit.

Kosten en meer informatie

Zowel de SmartScan als de FullScan vind je in de Toolbox van Jobport. De kosten voor een Veerkracht & Groei SmartScan varieert van € 0,00 - als werkgevers de scan regelmatig inzetten voor alle werknemers - tot € 19,95 voor inzet bij individuele medewerkers en of kandidaten. De Veerkracht & Groei FullScan komt op € 175. In onze Toolbox vind je een uitgebreide instructie video en een handleiding over de Veerkracht & Groei Smart- en FullScan. Bij vragen, mail gerust naar info@jobport.nl. Je kunt ook de leaflet van L&D Support Nederland over de Veerkracht & Groei Scans lezen

Wil je weten hoe de Veerkracht & Groei
Smart- en FullScans
jou kunnen helpen?

2 Oct, 2023

Nieuw: tool om mentale fitheid te meten en verbeteren

Geschreven door Esther de Putter

Esther is de communicatie spil van Jobport. Achter alles wat geschreven en gecommuniceerd wordt, zit een idee: open en vooral heel duidelijk zijn. Zij zit hier als een waakhond bovenop.