Burn-out problematiek loopt steeds verder op. Wie pakt de handschoen op?

30 Mar, 2023

Soms heb ik het idee dat iedereen het wel best vindt, die burn-out problematiek. Voor velen levert het immers een aantrekkelijke boterham op, zeker als je in ogenschouw neemt dat een burn-out al snel 200 tot 300 dagen afwezigheid betekent, zo hebben #Arboned en #HumanCapitalCare vandaag naar buiten gebracht. Medewerkers en werkgevers betalen hiervoor een forse rekening.Hoe?

Medewerkers lopen het risico dat hun verzuim leidt tot een stagnatie van hun loopbaan of een arbeidsconflict vanwege onbegrip. Werkgevers aan de andere kant worden opgezadeld met hoge kosten voor allerhande interventies, het verlies aan productiviteit en het risico dat er nog meer medewerkers gaan uitvallen door oplopende werkdruk. Een zwart scenario tekent zich hiermee af boven werkend Nederland.

Jammer genoeg zie ik weinig tot geen visie bij de stakeholders van dit probleem en daarmee blijft het toenemen en versnelt het ook. Natuurlijk worden er her en der wel initiatieven ontplooid maar het blijft toch vaak bij goedbedoelde raad of aanmoediging om als werkgever of leidinggevende vaker het gesprek aan te gaan met medewerkers zodat ze hun problemen bespreekbaar maken. Maar daar is veiligheid en vertrouwen voor nodig en zeg nou zelf. Ga jij aan je werkgever vertellen dat je financiële problemen hebt? Of dat je alle ballen, thuis en op het werk, niet meer in de lucht kunt houden? Of dat de continu aanhoudende werkdruk je teveel wordt? De ervaring leert ons dat mensen de kaarten zo lang mogelijk tegen de borst houden en te lang doorgaan terwijl ze de schijn ophouden. En dan is daar de verzuimmelding. En rennen we met z’n allen zo maar 200 tot 300 dagen achter de feiten aan.

De handschoen oppakken, de open vraag aan het begin van dit artikel, is een oproep gericht aan alle werkgevers en professionals die zich bezighouden met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Je kunt de problematiek namelijk wel degelijk positief, voor medewerker en werkgever, beïnvloeden. Daar is wel visie en beleid voor nodig, professioneel en kwalitatief ondersteund met instrumentarium waarvan het effect meetbaar is. Het vraagt om het incorporeren en institutionaliseren van instrumentarium dat structureel en regelmatig, niet vrijblijvend maar daar waar nodig wel afgeschermd, wordt aangeboden aan medewerkers zodat er een continue monitoring van de mentale fitheid van medewerkers gaat plaatsvinden en er daarnaast daadwerkelijke aandacht aan het ontwikkelingspotentieel van medewerkers wordt gegeven. We zijn het aan de BV Nederland verplicht om preventie serieus te nemen en naar de volwassenheid te brengen.

Ik ben meer dan bereid om aan werkgevers en professionals te laten zien dat het benodigde instrumentarium er gewoon al is, dat het een kwestie van visie en een beetje durf is om aan de “klus” te beginnen. Neem een kijkje op Jobport.nl, download onze factsheet of stuur me een berichtje. Oh ja, degene die de handschoen samen met ons oppakt bieden we ook nog een aanzienlijk besparingspotentieel aan. Ga voor echte duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zullen je dankbaar zijn.

30 Mar, 2023

Burn-out problematiek loopt steeds verder op. Wie pakt de handschoen op?

Geschreven door Ronald Donkers

Detachering, Outplacement, HR Consulting, Verzuim, Re-integratie Spoor 2: het staat allemaal op Ronalds cv. Bij Jobport krijgen eigenrisicodragers al zijn aandacht. Deze van huis uit elektro-technicus weet daarnaast stiekem veel over muziek en wielrennen.