Effectiever loopbaantraject met arbeidsmarktinformatie

4 Nov, 2022

Vandaag de dag is er veel arbeidsmarktinformatie voor de werkzoekende. Van deze info wordt helaas weinig gebruik gemaakt. Wat is arbeidsmarktinformatie en hoe zorg je ervoor dat het wel wordt gebruikt en vooral, dat mensen er profijt van hebben? 

Wat is arbeidsmarktinformatie?

Ilse Schrijver en Jouke Post doen in hun artikel ‘Arbeidsmarktinformatie in loopbaanbegeleiding’ uit Loopbaanvisie van april dit jaar goed uit de doeken wat arbeidsmarktinformatie is en waar je het kan vinden. Het is “concrete info over beroepen, vacatures, opleidingen, gevraagde vaardigheden en kansen op werk”. Ook geeft de informatie aan “waar de kansen op werk toenemen”. Verder zijn zaken als “wat een beroep inhoudt en wat het lichamelijk en geestelijk van je vraagt” ook voorbeelden van arbeidsmarktinformatie.

"Wie zich verdiept in wat beroepen inhouden plus welke skills en eventuele opleidingsmogelijkheden daarbij horen en dit vervolgens combineert met kennis over zichzelf kan beter passende loopbaankeuzes maken."

Arbeidsmarktinfo wordt niet gebruikt

In hetzelfde stuk geven Schrijver en Post aan dat er veel arbeidsmarktinfo is. Daarbij geven ze ook een handige lijst met kwaliteitscriteria. Onder andere Jobport komt op een positieve manier in hun opsomming voor. Een gunstig scenario dus, zou je zeggen. Maar zo concluderen ze: ondanks dat er veel arbeidsmarktinformatie is, wordt het niet genoeg gebruikt. De redenen? Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat het er is, de info is soms gedateerd of niet eenduidig en mensen zijn geneigd het te negeren als het ze niet uitkomt

Arbeidsmarktinformatie = betere loopbaankeuze

Dat arbeidsmarktinformatie nog niet volop gebruikt wordt, is ronduit jammer. Een hoop werkzoekenden zouden er namelijk een hoop voordeel van hebben. Wie zich verdiept in wat beroepen inhouden plus welke skills en eventuele opleidingsmogelijkheden daarbij horen en dit vervolgens combineert met kennis over zichzelf kan namelijk beter passende loopbaankeuzes maken. Het is eigenlijk kijken vanuit de vragen “welke skills heb ik, wat past daarbij en waar wil en kan ik dat doen?” Oftewel, kijken naar jezelf als onderdeel van een geheel. En dan vervolgens uitvinden waar je het beste past. Soms is dat met uiterst verrassende conclusies

Presentatie en plek de oplossing

Schrijver en Post geven in hun interessante artikel oplossingen voor meer gebruik van arbeidsinformatie. Optie is onder andere dat loopbaanprofessionals mensen helpen bij de selectie van relevante informatie en dat dan weer gebruiken als startpunt bij een gesprek met een kandidaat. Mensen zullen dan sneller aan de slag gaan met de informatie. Digitale vaardigheden zijn daarbij wel belangrijk uiteraard, geven ze aan. Dat kan inderdaad een boost geven. Maar ook met de juiste presentatie van de info en een handige vindplek zou je al succesvoller gebruik kunnen krijgen.

"Met de juiste presentatie van de arbeidsmarktinfo én een handige vindplek zou je al succesvoller gebruik kunnen krijgen."

Alle informatie bij elkaar werkt beter

Met een betere plek bedoelen we dat alle informatie die iemand nodig heeft bij elkaar staat. Op één plek in een tool of op een websitepagina waar je alle info bij elkaar kan vinden over beroepen, vacatures, je eigen skills, de kansrijkheid van een beroep per regio en welke opleiding je eventueel nog moet doen. Die info moet dan toegespitst zijn op jezelf aan de hand van je eigen gegevens die je invult. Ervaring leert dat als mensen zelf deze informatie bij elkaar moeten zoeken en aan elkaar moeten koppelen - ook al is dat bij één instantie -, ze minder geneigd zijn het te gebruiken. Het duurt simpelweg te lang en voor sommige mensen is het te lastig of ingewikkeld om uit te voeren. Mensen willen gemak. Hun gegevens invullen en dan een compleet plaatje krijgen

Visueel aantrekkelijk en overzichtelijk

Naast alles op één plek hebben, is de presentatie van de informatie belangrijk. Mensen vinden het erg prettig als de informatie hoofdzakelijk visueel is en bovendien overzichtelijk is gepresenteerd. Ook op de website van het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding, Cedefop, valt dit te lezen. Arbeidsmarktinformatie moet volgens de website “aantrekkelijk” zijn en “beschikbaar in verschillende formaten (afbeeldingen, infographics, tabellen, grafieken, diagrammen en video’s)”. Zodra informatie visueel aantrekkelijk is gepresenteerd, snappen mensen het sneller en gaan ze het logischerwijs ook eerder gebruiken. Een hoop informatie doorlezen om het te snappen of de kern eruit te halen zullen niet heel veel mensen doen.

Kandidaten helpen bij breed perspectief

Komen we bij nog een laatste punt om het gebruik van arbeidsmarktinformatie een boost te geven. Dat is: het in een breed perspectief plaatsen. Eigenlijk de sterkste kracht van de arbeidsmarktinformatie. Die overlapt met het punt van Ilse Schrijver en Jouke Post dat de loopbaanadviseur mensen moet helpen bij de selectie van de relevante informatie. Wat de relevante informatie is, kan via software verzameld worden op basis van gegevens. Dat is eigenlijk alles op één plek kunnen zien en de visueel aantrekkelijke presentatie. Maar mensen blijven als ze zoeken en oriënteren toch vaak in hun eigen funnel. Arbeidsmarktinformatie geeft ze een kans om op een bredere manier te bekijken. We zijn het helemaal eens met Schrijver en Post dat daar de rol van de loopbaanadviseur erg belangrijk is. Het is een mindset waarbij mensen op gang geholpen moeten worden. Niet alleen vasthouden aan de ene functie of opleiding, maar breder kijken. Eerder noemden we dit “kijken naar jezelf als onderdeel van een geheel”. De informatie bij elkaar en visueel overzichtelijk is daarvoor een goed startpunt

"De info is er. De gebruiker heeft een duwtje van de loopbaanprofessional nodig."

Jobport software en de genoemde punten

Zorg je ervoor dat de arbeidsmarktinformatie voldoet aan bovengenoemde criteria als je iemand begeleidt, dan zal hij of zij zal de informatie eerder gebruiken. Bij Jobport hebben we al vroeg rekening gehouden met deze punten. Alles wat kandidaten nodig hebben, staat - visueel aantrekkelijk - bij elkaar, toegespitst op hun persoon. Wie, eventueel via testen, weet wat hij kan en wil, kan informatie over beroepen inzien via de beroepenverkenner. Daar staat in begrijpelijke taal wat het beroep inhoudt, krijg je ook via beeld te zien wat het beroep inhoudt en kan je eventuele video’ s bekijken over het beroep. Via de tool kan je verder de kansrijkheid per regio bekijken en zien wat verwante beroepen zijn. Mensen die daartoe in staat zijn, kunnen dat allemaal in hun eentje verkennen. Professionals kunnen wel altijd meekijken zodat hij of zij de activiteiten van iemand kan helpen trechteren of iemand juist breder kan laten kijken. Een soort kers op de taart met soms verrassende uitkomsten. De info is er, de gebruiker heeft soms een duwtje nodig. Wij zijn in ieder geval laaiend enthousiast over arbeidsmarktinformatie.

4 Nov, 2022

Effectiever loopbaantraject met arbeidsmarktinformatie

Geschreven door Esther de Putter

Esther is de communicatie spil van Jobport. Achter alles wat geschreven en gecommuniceerd wordt, zit een idee: open en vooral heel duidelijk zijn. Zij zit hier als een waakhond bovenop.