Een andere blik op matching

5 Feb, 2020

Afgelopen vrijdag was Jobport als digitale partner bij de Vum bijeenkomst (Verbetering uitwisseling matchingsgegevens). Een sessie waaruit bleek dat motivaties, interesses en skills steeds belangrijker worden bij een match. En dat anders kijken naar werk de essentie is van slagen van dit project. Ik durf te concluderen dat we aan de vooravond staan van zo’n transitie. 

Het programma Verbetering uitwisseling matchingsgegevens is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden. Uit onderzoek van KPMG bleek in april 2019 namelijk dat gegevensuitwisseling bij matching stukken beter kan. En eigenlijk ook moet. Er is nu en in de toekomst immers genoeg werk. Naast die economische reden is er ook een sociale. Er staan veel mensen, met of zonder arbeidsbeperking, met goede kwaliteiten en talenten aan de kant die we niet benutten. Willen we een gezonde arbeidsmarkt, dan moeten we beter gaan matchen. Maar wat komt er allemaal kijken bij het maken van die matches?

Goede data doen niet vanzelf hun werk

Dat voor de juiste match goede data essentieel zijn, is natuurlijk geen verrassing. Goede data krijg je alleen niet zomaar. Dus gewoonweg gegevens ontsluiten en ‘hopen’ dat de werkgever of professional van de gemeente een match maakt, is geen optie. Veel beter is het om dit meteen te doen op een manier die anders kijken naar en organiseren van werk in gang zet. Dat is de echte uitdaging. Een uitdaging met een oplossing. 

Zelfregie werkgevers en burgers een must

De oplossing van van de juiste match met de juiste data zit ‘m in de regie bij werkgevers en burgers leggen. Ga je uit van zelfregie, dan bepalen burgers en werkgevers namelijk zelf wat er gedeeld wordt. En daarmee ook waarop de match gebaseerd wordt. Hoe meer zelfregie, hoe beter de data en hoe eerder en beter de match gemaakt wordt. Zelfregie is uiteraard geen vrijbrief voor goede dienstverlening en ondersteuning in dit proces. En helaas is zelfregie geen onderdeel van het Programma Vum. Ik pleit ervoor om die twee niet los te zien van elkaar. Het matchingsplatform en dienstverleningsconcept HalloWerk waarvan Jobport een van de softwareleveranciers is, is een goed voorbeeld hoe dit in de praktijk kan werken. 

Anders kijken naar werk

Een deel van de werkgevers staat open voor anders kijken naar kandidaten. Niet op ervaring, maar juist ook op motivatie, skills en interesses. Maar om dit gemeengoed te laten worden en goed te faciliteren hebben we nog een lang (verander)traject te doorlopen. Denk aan zo’n 5 tot 10 jaar. We hebben elkaar echt nodig om deze transitie door te maken. Ik heb er zin in om onze bijdrage te leveren aan deze transitie samen met #HalloWerk, #HouseofSkills, #Matchcare, #PinkRoccade #Centric, #Dariuz, #Competensys, #UWV, #VNG en alle betrokken intermediairs. Samen maken we het verschil!

5 Feb, 2020

Een andere blik op matching

Geschreven door Tolja van der Bilt

Tolja ademt en droomt over arbeidsbemiddeling. Zonder moeite komt hij wekelijks met de beste nieuwe ideeën. Deze heeft hij opgedaan ‘in the field’ en deelt hij graag met zijn collega’s.