Jobport werkt mee aan VUM

12 Nov, 2021

Het ministerie SZW, UWV en VNG hebben de verbetering uitwisseling matchingsgegevens (VUM) hoog op hun agenda staan. Jobport werkt hier hard mee als een van de softwareleveranciers. Onze taak: zorgen dat systemen van gemeenten e.a. en werkgevers goed op elkaar aansluiten. Ibestuur publiceerde onlangs een interessant artikel over het nut van de VUM. De moeite waard om te lezen voor wie zich bezighoudt met sociaal domein.

Hoe beter de systemen van gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus op elkaar zijn afgestemd, hoe meer en beter de matches. Nu komt het o.a. door te veel technische verschillen in systemen nog te vaak voor dat de matches niet goed zijn of er domweg niet gematcht wordt. Oplossing is dat gemeentes zorgen dat hun systemen up-to-date zijn. Meer weten over oplossingen voor uitwisseling matchingsgegevens binnen sociaal domein? Onze collega Jeremy van den Berg is onze sociaal domein-specialist.

12 Nov, 2021

Jobport werkt mee aan VUM

Geschreven door Esther de Putter

Esther is de communicatie spil van Jobport. Achter alles wat geschreven en gecommuniceerd wordt, zit een idee: open en vooral heel duidelijk zijn. Zij zit hier als een waakhond bovenop.