Jobport om tafel in Brussel – ESCO

21 Sep, 2016

Jobport doet mee aan een pilot voor de nieuwe Europese beroepen standaard ESCO. ESCO is ontwikkeld door de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU.

ESCO staat voor European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations.

De Europese Commissie ontwikkelt de nieuwe beroepen standaard onder andere om online matching van mensen en banen te verbeteren. De eerste standaard is uit 2003. Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe classificatie. Naar verwachting is deze gereed in maart 2017.

In de beroepen standaard staat onder andere voor elk beroep nauwkeurig omschreven welke kwalificaties en competenties iemand moet hebben voor het uitoefenen ervan. Door de verbetering van de standaard wordt het bijvoorbeeld makkelijker om mensen met een bepaald beroep te matchen aan andere beroepen waarvoor ongeveer dezelfde vaardigheden nodig zijn. Ook wil de Europese Commissie een internationale standaard terminologie voor vaardigheden, kwalificaties en beroepen. Met betere matching van mens en baan als logisch gevolg.

21 Sep, 2016

Jobport om tafel in Brussel – ESCO

Geschreven door Esther de Putter

Esther is de communicatie spil van Jobport. Achter alles wat geschreven en gecommuniceerd wordt, zit een idee: open en vooral heel duidelijk zijn. Zij zit hier als een waakhond bovenop.