Alles uit de 45+ subsidie halen

15 Jan, 2018

Een aantal 45-plussers kan sinds kort subsidie krijgen op een ontwikkeladvies. Om in aanmerking te komen moet de 45’er onder andere binnen een bepaalde branche werken en z’n advies inwinnen bij een Noloc-adviseur. De subsidie biedt afgezien van wat haken en ogen leuke kansen voor de loopbaanadviseur. En misschien ook wel voor werkgevers enopleidingen. 

De overheid heeft zich de laatste jaren gestort op de werkende oudere. Die moet langer doorwerken en vooral gezond zijn pensioen halen. Niet verbazingwekkend dus dat er een 45+ subsidie in het leven geroepen is. Je zou verwachten dat de subsidie met name bedoeld is voor de fysieke zware beroepen zoals in de Bouw. Het ministerie heeft het immers over ‘gezond en werkend je pensioenleeftijd halen. Maar kijk je in artikel 2 van de wet naar de branches die in aanmerking komen, dan valt op dat eigenlijk de beroepen waarin flink geautomatiseerd wordt in aanmerking komen. Verkoopmedewerkers, administratief personeel en gemeenteambtenaren; ze kunnen allemaal subsidie aanvragen. De toekomst van bepaalde banen is dus de eigenlijke zorg van de overheid. 

Slim omgaan met subsidie

Wie subsidie wil moet aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld minimaal 12 uur werken in een van de bepaalde branches, een enquête invullen en het advies inwinnen bij een bij Noloc aangesloten adviseur. Dit valt allemaal na te lezen in de wettekst. De werkwijze is duidelijk. De adviseur vraagt de subsidie online aan, en kan na goedkeuring voor 600 euro aan advies geven. Aangezien het in de meeste gevallen om branches gaat waarin banen zullen verdwijnen, zal de grootste vraag zijn: ga je mee in de ontwikkeling van je baan en hiervoor bepaalde cursussen volgen? Of ga je kiezen voor een ander vakgebied? Om antwoord te krijgen op de vraag wat de cliënt kan en wil, zullen er dus heel wat beroepstesten en persoonlijkheidstesten worden uitgevoerd. Wie geld wil overhouden voor een uitgebreider advies kan ervoor kiezen de gratis testen van Jobport te gebruiken. Ze geven een betrouwbare uitslag om mee aan de slag te kunnen. Daarnaast faciliteren we alle testmogelijkheden van Ixly.

Leuke vervolginitiatieven

Uiteraard is het initiatief van de overheid lovenswaardig. Mensen van wie de toekomst van hun werk onzeker is, krijgen zo de kans om zich te heroriënteren. In het ontwikkelplan dat iemand meekrijgt, moeten ook acties staan die iemand kan nemen om aan het werk te blijven tot z’n pensioen. Jammer genoeg blijft het daarbij. Stel dat iemand na het advies weet wat hij wil en welke opleiding daarbij hoort. Waarom dan niet een stimulans inbouwen en bijvoorbeeld een deel van de opleiding subsidiëren? Zo heb je meer kans dat iemand iets met het advies doet. Misschien ook iets voor opleidingen zelf om op in te spelen nu de overheid dat niet zelf doet? Bijvoorbeeld mensen die in het kader van herscholen zich inschrijven korting geven. En misschien ook iets voor werkgevers? Stel je hebt een medewerker van 45 jaar of ouder van wie je weet dat zijn functie in de nabije toekomst ophoudt. Waarom niet voorstellen om een deel van de opleiding van die medewerker te betalen in plaats van hem een zak geld mee te geven als z’n functie ophoudt te bestaan? Geeft dat geen beter gevoel? Zomaar een idee.

Ook subsidie voor cursus leidinggevende

Er is ten slotte nog een interessante onderdeel in de subsidie. Ook cursussen aan leidinggevenden die ontwikkelgesprekken voeren met personeel komen in aanmerking voor financiële tegemoetkoming. 300 euro voor individuele coaching, 900 euro voor een cursus aan 3 tot 10 leidinggevenden. Zeker interessant om aan te bieden aan je netwerk.  

Kortom, goede actie die subsidie! En nu hopen dat veel 45-plussers er iets mee gaan doen.

15 Jan, 2018

Alles uit de 45+ subsidie halen

Geschreven door Ton Koole

Ton heeft als loopbaanadviseur, ervaringsdeskundige en wet- en domeingoeroe diepe kennis van de loopbaan- en re-integratiewereld. Die bagage neemt hij mee naar ieder gesprek. Zijn insteek: hoe kan ik via Jobport en met mijn kennis klanten het beste helpen?