Zwaardere sollicitatieplicht voor zieke cliënt?

4 Jun, 2020

De sollicitatieplicht van een zieke 2de spoor cliënt kan zwaarder uitvallen dan van een gezond persoon met een WW-uitkering. Tenminste, dat was het geval in een recente uitspraak en een uitspraak van 4 jaar terug. Hoe zit dat? En stel het overkomt je cliënt, hoe houd je dan bij?

Iemand met een WW-uitkering is zoals je ongetwijfeld weet verplicht 4 keer per 4 weken te solliciteren. Meer mag altijd, minder niet. Maar als een (ex-) werkgever dit te weinig vindt, en meer eist, heeft ie niet automatisch het ongelijk aan zijn kant. Vorige maand deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijke uitspraak. Een werkgever eiste van een zieke 2de spoormedewerker in loondienst dat hij 4 keer per week 2 uur sollicitatie verrichtingen zou doen op kantoor. Een pre-corona-eis uiteraard, van de tijd dat we nog niet allemaal thuiswerkten als het kon. Het Gerechtshof bepaalde dat dit aantal uren en de frequentie een redelijke eis was in dit geval. Iets waardoor de medewerker verplicht is 8 uur per week sollicitatie-activiteiten te verrichten.

Verplicht 2 keer per week solliciteren

Vier jaar terug was er al een andere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarbij de sollicitatie-activiteiten hoger uitvielen voor een medewerker met een Ziektewet-uitkering dan normaal het geval is. Een ex-werkgever en eigenrisicodrager eiste van een cliënt 2 sollicitaties per week. Het dubbele van wat het UWV eist van iemand met een WW-uitkering dus. De werkgever wilde ook wekelijks een afschrift van de verstuurde sollicitatiebrieven en de ex-medewerker moest zich inschrijven bij het UWV-werkbedrijf. Ook hier werd bepaald dat de eis redelijk was. redelijk was.

Verantwoorden via automatisch rapport

Niet dat er uit deze uitspraken algemene verplichtingen volgen, maar bij individuele zaken kan een rechterlijke macht dus bepalen dat de sollicitatieplicht van een 2de spoor-cliënt forser is dan die van een niet zieke cliënt. Stel een van je cliënten overkomt dit, dan is de eerder genoemde ‘Mijn vacature status’ in Jobport handig. Hier houdt je cliënt zelf bij waar hij of zij op solliciteert en wat de status is. Werkgevers of intermediairs kunnen per periode een rapport uitdraaien van de sollicitatie-activiteiten van een cliënt die voldoet aan de criteria van het UWV. Status per datum, vacature titel, plaats van de vacature e.a., het staat er allemaal in. Dat scheelt weer apart rapporten bijhouden in een tijd dat je cliënt al veel uren moet steken in sollicitieren.

Ton Koole

Voor deze blog heb ik waardevolle informatie gehad van Natascha Schenk, jurist werk en inkomen. Bedankt Natascha!

4 Jun, 2020

Zwaardere sollicitatieplicht voor zieke cliënt?

Geschreven door Ton Koole

Ton heeft als loopbaanadviseur, ervaringsdeskundige en wet- en domeingoeroe diepe kennis van de loopbaan- en re-integratiewereld. Die bagage neemt hij mee naar ieder gesprek. Zijn insteek: hoe kan ik via Jobport en met mijn kennis klanten het beste helpen?