Disclaimer

Wij besteden uiterste zorg aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie op deze webpagina. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De webpagina is dan ook voortdurend in ontwikkeling en Jobport B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot de webpagina en/of diensten die op de webpagina worden aangeboden te ontzeggen.

Aan de informatie op deze webpagina kunt u geen rechten ontlenen. Jobport B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van gekoppelde webpagina’s van derden (links) en de informatie die daarop wordt aangeboden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan is niet toegestaan en maakt mogelijk inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de inhoud van de webpagina dient schriftelijk te worden aangevraagd.

Privacy

Het gebruik van deze webpagina wordt voortdurend geanalyseerd. Persoonlijke gegevens van bezoekers behandelt Jobport B.V. echter met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Jobport B.V. houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.