Privacyverklaring Jobport platform/app

Versie 2.0 – 15-09-2020

Bij het gebruiken van ons Jobport platform verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

1. Wie is wie?

Als je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van het online Jobport platform met alle in-app diensten. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Jobport BV, gevestigd aan de Bogert 1, 5612 LX, in Eindhoven. Jobport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60990775.

De organisatie die jou uitnodigt voor het Jobport platform is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in het platform worden vastgelegd. Wij treden hierbij op als ‘verwerker’.

2. Welke gegevens houden we bij en waarom?

Klanten

Als je als klant gebruik gaat maken van ons Jobport platform moet je je bedrijfsnaam en -adres, naam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens slaan we op in onze administratie. Zonder deze gegevens kunnen we de overeenkomst niet aangaan. Daarnaast slaan we gegevens op over je bedrijf, zoals contactgegevens, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn verplicht als je een betaald abonnement wilt afsluiten zodat wij de diensten kunnen factureren. We gebruiken deze gegevens alleen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Daarnaast houden we bij hoe je klant bij ons bent geworden, bijvoorbeeld via een advertentie. We doen dit om de effectiviteit te meten van de wervingscampagnes die wij voeren. Het is voor ons van belang om die informatie bij te houden.

Professionals

Maak je als professional gebruik van ons platform slaan we je naam, postcode, contactgegevens en profielgegevens op om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst.

Kandidaten

Maak je gebruik van ons platform als kandidaat verwerken we je naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Daarnaast kun je opgeven van welke social media sites je gebruik maakt, je arbeidsverleden, opleidingshistorie, vaardigheden, interesses, toepasselijke regelingen, beschikbaarheid, sollicitatiegegevens, cursussen en testresultaten. En kun je foto’s en video’s toevoegen aan je profiel. Al deze gegevens gebruiken we alleen maar om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en onze overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Analyse

Tenslotte vinden wij het belangrijk om onze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van onze gebruikers. We zijn dan ook constant bezig om onze diensten te verbeteren. Met jouw toestemming gebruiken we je gegevens om:

  • beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
  • inzicht te krijgen in globale bedrijfstrends en statistieken;
  • onze diensten gericht te verbeteren;
  • te analyseren waar eventuele fouten zitten in de applicatie;

Het kan voorkomen dat we in beperkte mate gegevens gebruiken om onze algoritmes en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren en kunnen we analyses of statistische gegevens gebruiken voor marketing- of communicatie-uitingen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet of in zeer beperkte mate te herleiden tot individuen. Om hier aan mee te werken dien je dit vooraf in de instellingen van ons platform aan te geven.

3. Hoe hebben we jouw gegevens beveiligd?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen overeenkomstig onze ISO 27001 en ISO 9001 certificeringen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat we van jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Zo heeft onze website bijvoorbeeld een SSL-certificaat en maken we gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben vastgelegd. Als de wet ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren, dan houden we ons aan deze wettelijke termijnen.

5. Wie krijgen er toegang tot je persoonsgegevens?

De organisatie die jou toegang heeft gegeven bepaalt wie er toegang heeft tot je persoonsgegevens. Voor vragen hierover kun je met hen contact opnemen. Vanuit onze rol als ‘verwerker’ hebben een beperkt aantal mensen binnen Jobport toegang tot jouw gegevens. Dit zijn alleen medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. Sommige persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze partners, die bepaalde diensten voor ons verzorgen. Met deze partners hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Waar mogelijk werken we samen met partners die gevestigd zijn binnen de Europese Unie, maar anders zorgen we er altijd voor dat voldoende waarborgen zijn gesteld.

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy?

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je ons vragen om:

  • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
  • persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen;
  • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
  • je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd;
  • ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens;

7. Hoe kun je gebruik maken van deze rechten?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen:
Via jouw gebruikersaccount of accountbeheer kun je de meeste van je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. In overige gevallen moet je om gebruik te maken van je rechten contact opnemen met de organisatie die jouw toegang heeft gegeven tot Jobport. We hebben namelijk geen zeggenschap over de gegevens die in Jobport zijn opgeslagen en waarvoor wij ‘verwerker’ zijn.

8. Wat kun je doen als je een privacyklacht hebt?

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om deze klacht eerst aan ons te melden via privacy@jobport.nl. Of je kunt een brief sturen naar: Jobport B.V., Bogert 1, 5612 LX Eindhoven. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je vermoedt dat er misbruik van je gegevens is gemaakt, of dat er een datalek is geweest. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Voordat we je verzoek in behandeling nemen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wat gebeurt er als we deze verklaring wijzigen?

We kunnen deze privacyverklaring af en toe wijzigen. Controleer dus regelmatig op deze pagina voor veranderingen. De huidige versie dateert van 15-09-2020.