Arbeidsmarktscan IG

Algemene vragen over de Arbeidsmarktscan IG

Wat is de Arbeidsmarktscan IG?

Met de Arbeidsmarktscan IG krijgt iedere kandidaat inzicht in zijn of haar huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen. Hiermee kan hij of zij zichzelf prima voorbereiden op de veranderende wereld. Achter de scan gaan enorme hoeveelheden data over de arbeidsmarkt schuil, gecombineerd met twintig jaar intensief arbeidsmarktonderzoek.

De Arbeidsmarktscan IG is vanuit de samenwerking met Intelligence Group al meerdere jaren succesvol in gebruik. De data, algoritmes en berekeningstechnieken zijn onder wetenschappelijk criteria gevalideerd door Anderson MacGyver, de SEOR van de Erasmus Universiteit Rotterdam en door RiskQuest/Probability.

Zie de vraag Voorbeeldrapport arbeidsmarktscan voor het voorbeeldrapport.

Is de arbeidsmarktscan wetenschappelijk gevalideerd?

De Arbeidsmarktscan IG voldoet aan de criteria van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is bevestigd door Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

De data, algoritmes en berekeningstechnieken van de scan zijn meerdere malen wetenschappelijk/SEOR gevalideerd zoals in het informatiepakket toegelicht.

Zijn de effecten van Corona op de arbeidsmarkt zichtbaar in de scan?

Voor de aantallen vacatures kijken we in het rapoort naar de ontwikkelingen van de laatste twaalf maanden. Zit er in deze periode een lockdown dan telt die dus voor een gedeelte mee. Sinds kort laten we de recente gebeurtenissen zwaarder meetellen.

Kan ik een voorbeeldrapport van de arbeidsmarktscan zien?

Via de link hieronder kun je het voorbeeldrapport bekijken. Zo weet je wat jouw kandidaten te wachten staat.

Bekijk hier een voorbeeldrapport van de Arbeidsmarktscan IG

Je kandidaat start de vragenlijst vanuit Jobport. Na afloop komt de kandidaat terug in de applicatie en krijgt hij/zij de melding dat de scan is ingevuld en momenteel wordt verwerkt. Jij krijgt hier als professional automatisch bericht als het rapport klaarstaat. Deze kun je openen en downloaden in Jobport. Je kandidaat kan het rapport zelf ook inzien. Dit kun je uitzetten.

Is de Arbeidsmarktscan IG ook voor overzeese gebieden zoals de Antillen?

De regeling NL leert door is ook bestemd voor de overzeese gebieden zoals de Antillen. Helaas hebben wij voor deze gebieden geen arbeidsmarktscan.

Webinar Arbeidsmarktscan Jobport en IG groep

In samenwerking met Intelligence Group hebben we een webinar gemaakt over de Arbeidsmarktscan IG.

Ben Rogmans (IG Group) en Krijn Nagtzaam (Jobport) vertellen je over de inzet van de arbeidsmarktscan in het kader van het Ontwikkeladvies.

Kijk het webinar terug op jobport.nl/nl-leert-door/webinar. Hier vind je ook meer informatie en downloads.

Inhoudelijke vragen over de Arbeidsmarktscan IG

Wat kost de arbeidsmarktscan?

De Arbeidsmarktscan IG kost €45 exclusief btw per stuk.

Het bedrag wordt pas in rekening gebracht als je kandidaat de test start in Jobport. Tot die tijd kun je de test nog verwijderen en je ‘bestelling’ annuleren. Of dit nog kan, zie je aan de status. De status ‘Staat klaar voor kandidaat’ betekent dat de kandidaat nog niet is gestart.

Kan de kandidaat de scan opnieuw maken als hij een fout heeft gemaakt?

Nee, dat kan helaas niet. Als de scan is afgerond krijg je direct een rapport. Wat je kandidaat heeft ingevuld kan hij of zij dan niet meer veranderen.

Instrueer je kandidaten daarom goed over de vragen. Ook wordt er uitgebreide uitleg geven bij de vragen om foute antwoorden te voorkomen.

Wel kun je de test opnieuw bestellen voor je kandidaat. Let er op dat er dan nogmaals €45 in rekening wordt gebracht.

Is er iets fout gegaan door technische problemen? Neem dan even contact met ons op.

De functie van mijn kandidaat staat er niet bij. Wat moet hij/zij invullen?

Er zijn ± 1600 functies waaruit je kandidaat kan kiezen. De kans is dus groot dat de functie van je kandidaat er tussen zit. Wanneer je kandidaat zijn functie invult, wordt er achter de schermen voor gezorgd dat ook soortgelijke functies worden meegenomen.

Staat de functie van je kandidaat er echt niet tussen? Pak dan het beroep dat er het meest op lijkt.

Die functies worden automatisch gekoppeld aan de ISCO beroepenindeling. Dit is een internationaal afgesproken standaard indeling in beroepsgroepen; elke beroepsgroep heeft een eigen code.

Hoe wordt de arbeidsmarktkans berekend?

We berekenen dit op basis van de antwoorden op de vragen naar opleiding, beroep, regio etc. Je gegevens worden gekoppeld aan grote hoeveelheden data van werkenden en niet-werkenden. Plus aan de vacatures voor mensen met het profiel van je kandidaat. De data zijn afkomstig van het CBS, UWV, DUO en uit eigen arbeidsmarktonderzoek. Dit eigen onderzoek voeren we iedere 3 maanden uit. We hebben hiervoor gegevens van de afgelopen 20 jaar.

We kijken voor het profiel van je kandidaat wat de verhouding is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zijn of haar regio. Die verhouding bepaalt de score. Bij 70 punten (let op: geen procenten) is er evenveel vraag als aanbod. Boven de 70 punten is de vraag naar mensen groter; daaronder kleiner.

Hoe zwaar telt reis- en verhuisbereidheid mee?

We vragen je kandidaat naar zijn of haar reis- en verhuisbereidheid. Hoe groter die is, hoe meer vacatures er binnen bereik liggen. We geven ook aan wat de reis- en verhuisbereidheid is van de mensen met een vergelijkbaar profiel. Je kandidaat kan dan zien of hij of zij het beter doet dan zijn directe
concurrenten op de arbeidsmarkt.

De reis- en verhuisbereidheid tellen niet mee in de score. We doen dat om te voorkomen dat mensen worden verleid om onrealistisch grote reis- en verhuisbereidheid in te vullen om daarmee hun score te verbeteren.

Bij je reisbereidheid houden we geen rekening met uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als je kandidaat op Schiermonnikoog woont.

Waarom wordt er gevraagd naar alternatieve beroepen?

We vragen je kandidaat om twee beroepen/werkvelden/sectoren aan te geven waar hij of zij mogelijk ook belangstelling voor heeft. We geven hem of haar dan de kansen op de arbeidsmarkt in de daaraan gerelateerde beroepen. Die score is gebaseerd op de veronderstelling dat je kandidaat voldoende opleiding en ervaring heeft om die beroepen uit te oefenen. Het kan uiteraard zijn dat dat niet zo is. In dat geval moet hij of zij een opleiding volgen om zich voor die beroepen te kwalificeren.

Je arbeidsmarktscore geeft aan of je makkelijk (nieuw) werk kunt vinden. Het gaat daarbij
niet per se om een vaste baan. We kijken vooral naar de hoeveelheid beschikbaar werk, vast
én flex. Hoe hoger de score, hoe beter je kans op de arbeidsmarkt. De score loopt van 1 (zeer
slecht) tot 99 (zeer goed). Bij een score van 70 punten of hoger is de vraag naar mensen met
jouw achtergrond groter dan het aanbod. De gemiddelde score van de gehele Nederlandse
beroepsbevolking is 76.

Waarom wordt er gevraagd naar de functiegroep?

Het komt wel eens voor dat functie en branche door elkaar gehaald worden. Bijvoorbeeld bij iemand met een administratieve functie die in de gezondheidszorg werkt. Een kandidaat geeft dan bij functiegroep ‘zorg’ aan, terwijl zijn functie ‘administratief medewerker’ is. Deze antwoorden matchen dan niet met elkaar. Op de achtergrond wordt een extra check gedaan of dit klopt en dat er wel van de juiste beroepsgroep uit wordt gaan. Een soort extra
kwaliteitscontrole dus.

Functiegroep wordt ook uitgevraagd om een andere reden. Sommige kandidaten vullen bijvoorbeeld in dat ze consultant, adviseur of projectleider zijn. Dit zijn brede beroepen. Als je vervolgens ook weet in welke functiegroep men werkzaam is, bijv de ICT, dan heb je veel betere informatie, waardoor je gerichter te werk kunt gaan. Dat is dus ook een reden om functiegroep mee te nemen.

Technische vragen over de Arbeidsmarktscan IG

Hoe wordt de arbeidsmarktkans over 5 jaar berekend?

De score over 5 jaar wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van de vraag (hoeveel werkgevers zijn op zoek naar mensen met jouw profiel?) en het aanbod (hoeveel mensen met jouw profiel zijn op zoek naar werk?). De prognoses zijn onder andere gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) en het UWV over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

Hoe wordt de ‘Top 5 branches’ samengesteld?

De top 5 branches wordt samengesteld door te kijken naar de branches met de meeste vacatures voor het profiel van jouw kandidaat in de afgelopen 12 maanden.

Hoe wordt de ‘Verwachte zoekduur’ berekend?

De verwachte zoekduur is het aantal maanden dat iemand met het profiel van jouw kandidaat gemiddeld genomen moet zoeken als hij/zij vandaag op zoek zou gaan naar (ander) werk. Dit wordt berekend door onderzoek van de Intelligence Group: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, AGO. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek weten we hoe lang mensen hebben gezocht of hoe lang men al aan het zoeken is. We hebben inmiddels een lange reeks met data.

De berekening van de zoekduur vindt plaats op basis van een aantal achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, opleidingsniveau) en de schaarste binneneen vakgebied. Schaarste wordt berekend door de sourcingsdruk. Dit vraagt de IG in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek. Sourcingsdruk is de mate waarin mensen met het profiel van jouw kandidaat worden benaderd door werkgevers/recruiters/bureaus. Hoe vaker men benaderd wordt, hoe hoger de sourcingsdruk en hoe lager de gemiddelde verwachte zoekduur. Voor werklozen is de duur dat iemand nu al werkloos is van invloed. Iemand die al een jaar werkloos is, heeft een langere verwachte zoekduur dan iemand die pas 2 maanden werkloos is.

Hoe worden de ‘Beste zoekmethodes’ bepaald?

De beste zoekmethodes worden berekend door onderzoek van de Intelligence Group; het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, AGO. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. In dit onderzoek wordt o.a. gevraagd aan mensen die de afgelopen 12 maanden een (andere) baan hebben gevonden, hoe men deze baan heeft gevonden en via welk kanaal. De beste zoekmethode wordt bepaald door de antwoorden te gebruiken van mensen met een vergelijkbaar profiel die de vragenlijsten hebben ingevuld.

Hoe worden de ‘Kansen per provincie’ berekend?

Afhankelijk van een beroep zijn er regionale verschillen in de kansen op werk. Dit wordt bepaald door de verhouding van vraag (vacatures in dezelfde beroepsgroep) en aanbod (iedereen met een vergelijkbaar profiel) die actief op zoek is naar (ander) werk) per provincie. Een grote bereidheid om te reizen of eventueel te verhuizen geeft je kandidaat toegang tot meer vacatures,
en vergroot dus zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.

De basis voor de kans blijft de verhouding van vraag (vacatures) en aanbod (actief werkzoekenden (werklozen + werkenden die op zoek zijn naar ander werk).

Hoe actueel is de arbeidsmarkt-informatie?

De informatie die gebruikt wordt voor de berekening van de arbeidsmarktwaarde is gemiddeld genomen een kwartaal oud. Na elk kwartaal wordt de informatie geüpdatet. 

Waar is de indeling functies op gebaseerd?

Functie indeling is gebaseerd op de indeling van JobFeed (Textkernel). Deze indeling bevat ruim 4000 functies. Achter de schermen worden de functies gekoppeld aan de ISCO beroepenindeling. ISCO staat voor International Standard Classification of Occupations. Deze ISCO code wordt vervolgens meegenomen met de berekening van o.a. de arbeidsmarktkans.
Dit betekent dat er niet los naar de functie wordt gekeken, maar naar de betreffende beroepsgroep waar de functie onder hangt

Waar is de indeling van functiegroepen op gebaseerd?

Functiegroep is gebaseerd op indeling van de Intelligence Group.

Waar is de indeling van de branches op gebaseerd?

De indeling van de branches is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS. Klik hier voor meer informatie over deze indeling.