De criteria voor het ontwikkeladvies zijn 24 juli jl. geplaatst in de Staatscourant. De publicatie bestaat uit 18 artikelen. Wij hebben kort weergegeven waaraan jij en je advies onder andere moeten voldoen. 

 In artikel 4 van de publicatie vind je wanneer je als adviseur de subsidie mag aanvragen. Je moet oa: 

 • Een mens- of organisatiegerichte opleiding hebben afgerond op minimaal hbo-niveau. Een hbo-opleiding in een andere richting mag, maar dan moet je  trainingen of cursussen binnen het vakgebied mens en organisatie hebben afgerond.
 • Drie jaar werkervaring hebben in het vak.
 • Je aan de gedragscode houden die in bijlage II staat in de Staatscourant.

Waar moet het advies aan voldoen?
Je moet binnen het traject onder andere het volgende doen (zie bijlage I in de courant):

 • Het advies registreren via ontwikkeladviesportaal.nl. Je kandidaat moet de registratie bevestigen. Hiervoor krijgt hij of zij een mail.
 • Je kandidaat identificeren en een kopie maken van het identificatiebewijs. Je moet die in je administratie bewaren.
 • Je kandidaat het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’ laten tekenen. Het format (1.4) vind je in de Staatscourant.
 • Voordat je een adviesgesprek voert een arbeidsmarktscan aanschaffen en door je kandidaat laten invullen.
 • Minimaal 4 uur besteden aan adviesgesprekken. De onderwerpen die aan bod moeten komen vind je in de Staatscourant en hieronder. Je moet van de gesprekken een verslag maken aan de hand van een format uit de courant en dit allebei ondertekenen.
 • Je kandidaat een ontwikkelplan laten maken volgens format. Ook dit format vind je in de courant. Je mag het plan samen maken. Allebei ondertekenen moet.
 • Een prestatieverklaring maken volgens format (zie Staatscourant) en dit allebei ondertekenen.

Waar moeten de onderdelen aan voldoen?
In Bijlage I vind je waaraan je gesprekken en ontwikkelplan onder andere moeten voldoen. De arbeidsmarktscan moet volgens de courant wetenschappelijk gevalideerd zijn. De vorm van de scan en de definitie van ‘wetenschappelijk gevalideerd’ zijn nog onduidelijk. We volgen dit op de voet. De scan van Jobport & Intelligence Group hoort tot de kwalitatief beste scans van Nederland. Verder kan je de inhoudelijke punten van de scan met Jobport goed digitaal ondersteunen.

In de adviesgesprekken die je voert, moeten volgende punten aan bod komen: 

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van eigen situatie en toekomstperspectieven.
 • Je moet een persoonsprofiel hebben besproken en daarbij bijvoorbeeld de volgende items hebben aangekaart: competenties, kwaliteiten, vaardigheden en eisen van de deelnemer (bijvoorbeeld reistijd en aantal werkuren). Voor deze punten kun je werken met verdiepende testen van Jobport en het Loopbaanprofiel.
 • Je moet je met je kandidaat op zijn of haar werk toekomst hebben georiënteerd.
 • Je moet de consequenties van het advies hebben aangegeven voor je kandidaat op gebied van financiën, rechtspositie en persoonlijke situatie. Of hebben verwezen naar bijvoorbeeld websites met info hierover. 

Ook het ontwikkelplan moet aan criteria voldoen. Hier moet bijvoorbeeld in staan:

 • Wie acties neemt op lange en korte termijn.
 • Wanneer en hoe er actie kan worden genomen.
 • Hoe je beperkingen voor de ontwikkeling in bijvoorbeeld energieniveau of gezinssituatie kunt aanpakken.
 • Suggesties voor eventueel inzetten van experts.

Ontwikkeladvies registreren kan van 1 augustus tot 31 december 2020, 17:00 uur. Voor meer informatie en complete info over de genoemde onderwerpen kan je de Staatscourant raadplegen. De subsidie is inmiddels op, maar wordt per 1 december verlengd. Houd hiervoor het nieuws in de gaten.

Neem gerust contact op met ons als je wilt weten hoe Jobport jou digitaal kan ondersteunen. Tips hoe je Jobport in kunt zetten tijdens het advies, vind je ook op onze website onder Nieuws.